Polityka Prywatności


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA MALACHIT, w skład której wchodzą:
  D.P.I. Malachit sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 10, KRS: 0000175906, NIP: 895-179-76-11, Regon 932930192
  D.P.I. Malachit sp. z o. o. – Siechnice – sp. komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 10, KRS: 0000391482, NIP: 895-200-16-20, Regon: 021639533
  D.P.I. Malachit sp. z o. o. – Dobrzykowice – sp. komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 10, KRS: 0000668448, NIP: 895-212-65-86, Regon: 366801015
 2. Podstawą prawną przetwarzania powierzonych nam danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie na Państwa zlecenie działań celem zawarcia umowy, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 3. W związku z realizacją wiążących nas umów Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do następujących odbiorców: osób upoważnionych przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych, a więc przede wszystkim:
  • administracji, członkom zarządu, naszym pracownikom, którym powierzono obowiązki związane z realizacją w/w umów,
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie,
  • innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, dostawcom IT, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym,
  • spółkom z naszej grupy kapitałowej;
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy i stanowi warunek podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez czas niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych i to do upływu terminów przedawnienia dla złożenia ewentualnych roszczeń przeciwko Administratorowi Danych;
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;